Người làm công chức – Nguyễn Thanh Thanh

0
Người làm công chức – Nguyễn Thanh Thanh

Người làm công chức đa số than
Phục vụ dân tình cái nghiệp mang
Công việc chất chồng lương thì ít
Lâu lâu còn bị tiếng la làng
Nhờ quen, dựa thế vào công chức
Canh phần lượt ghé ngang
Tùy biến kiếm chác bằng kỷ thuật
Thận trọng dài lâu nhớ kỹ càng.


Xem thêm:  Nhọc nhằn nghề y - Gia Long