Người làm công chức – Nguyễn Thanh Thanh

0
Người làm công chức – Nguyễn Thanh Thanh

Ngi làm công chc a s than
Phc v dân tình cái nghip mang
Công vic cht chng lng thì ít
Lâu lâu còn b ting la làng
Nh quen, da th vào công chc
Canh phn c hi lt ghé ngang
Tùy bin kim chác bng k thut
Thn trng dài lâu nh k càng.


Xem thêm:  Cảm xúc - Bạch Trường Phong