Cua đồng – Ngô Văn Phú

0
Cua đồng  –  Ngô Văn Phú

Áo nâu và áo tím

Lúc thụt vào nhô ra

Làng cua trong bờ cỏ

Mỗi con xây một nhà

Mắt thấp là mặt đất

Mà nhìn thấu đục trong

Tưởng mình là hiệp sĩ

Xách gươm đi dọc đồng…


Xem thêm:  Mây và bông - Ngô Văn Phú