Yêu thương – Ngạo Thiên

0
Yêu thương – Ngạo Thiên

Thng ngi nh th thng thn
Ght ngi ngi ght, bao ln cho xong
Dng i lc c lc trong
ng sai tht gi, theo dng thi gian
Bn lng chi nhng a oan
Bung i gnh nng, tm mang nng n
ng xa li c ta v
Chn tm hoa n, bn b ngt hng
Thng i tri li yu thng
i ngi ti phc, con ng do ta.

On hn nhau chi ung kip ngi
Cho i phai nht tui i mi
Thanh xun tn a theo nm thng
Hy mn thng nhau trao n ci.


Xem thêm:  Cảm nhận về bài thơ Thương Vợ (Tú Xương)