Yêu thương – Ngạo Thiên

0
Yêu thương – Ngạo Thiên

Thương người như thể thương thân
Ghét người người ghét, bao lần cho xong
Dòng đời lúc đục lúc trong
Đúng sai , theo dòng
Bận lòng chi những đa đoan
Buông đi gánh nặng, tâm mang nặng nề
Đường xưa lối cũ ta về
Chân tâm , bốn bề ngát hương
Thương đời trời lại
Đời người tội phước, do ta.

Oán hận nhau chi uổng kiếp người
Cho đời tuổi đôi mươi
tàn úa theo năm tháng
Hãy mến thương nhau trao .


Xem thêm:  Mưa cuối xuân - Lê Tuấn