Xuân hạnh phúc – Ngô Quang Võ

0
Xuân hạnh phúc – Ngô Quang Võ

Mùa Xuân này anh không đi đâu hết
nhà cùng em ăn
Không cao lầu hay phố thị nào vui
Không có em, mùa xuân là cõi chết.

Hoa nào tươi, bằng một đóa hoa môi
Khi xuân sang anh thấy em đang cười…
Những tiếng vang vang thay tràng pháo tết
Giục hồn xuân, cho đôi mắt rạng ngời.

Anh sẽ chối từ bạn mời dự tiệc
Tiệc nào vui khi mình cách hai nơi
Xuân nào vui khi thiếu em trong đời
em, em là Xuân hạnh phúc


Xem thêm:  Hạnh phúc mong manh - Hồng Dương