Xuân hạnh phúc – Hoàng Thanh

0
Xuân hạnh phúc – Hoàng Thanh

Mai đào chào đón mừng xuân sang
Hạnh phúc vui xuân thiếp cạnh chàng
Tài lộc an khang năm thịnh vượng
Nghĩa tình thắm đượm đã dâng tràn
Đài trang thục nữ lòng son sắt
Đạo hạnh hiền nhân nghĩa đá vàng
Ngày tháng thủy chung lời
Mai đào chào đón mừng xuân sang


Xem thêm:  Quà Trường Sa tặng sinh nhật bé yêu - Đặng Duy Phiên