Xóm Ngự Viên – Nguyễn Bính

0
Xóm Ngự Viên – Nguyễn Bính

Lâu nay có một người du khách

Gió bụi mang về xóm Ngự Viên

Giậu đổ dây leo suồng sã quá

Hoa tàn con bướm cánh nghiêng nghiêng

Buồn thu rơi nhẹ đôi tờ lá

Xóm vắng rêu xanh những lối hèn

Khách du lần giở trang hoài cổ

Mơ lại thời xưa xóm Ngự Viên.

Có phải ngày xưa vườn Ngự uyển

Là đây, hoa cỏ giống vườn tiên?

Sớm Đào, trưa Lý, đêm Hồng Phấn

Tuyết Hạnh, sương Quỳnh, máu Đỗ Quyên

Đức vua một sớm đầu xuân ấy,

Lòng đẹp theo Trời dạo ngự viên

Cung tần mỹ nữ ngời son phấn

Theo gót nhà vua nở gót sen

Hương đưa bát ngát ngoài trăm dặm

Cung nữ đa tình vua thiếu niên

Một đôi công chúa đều hay chữ

Hoàng hậu nhu mì không biết ghen.

Đất rộng can chi mà đổi chác

Thời bình đâu dụng chước hòa Phiên

Mẫu đơn nở đỏ nhà vua nhớ

Câu chuyện: “Hô lai bất thượng thuyền”1

Có phải ngày xưa vườn Ngự uyển

Là đây, hoa cỏ giống vườn tiên?

Gót sen bước nhẹ lầu tôn nữ

Ngựa bạch buông chùng áo Trạng nguyên

Mười năm vay mượn vào kinh sử

Đã giả xong rồi nợ bút nghiên

Quan Trạng tân khoa tàn tiệc yến

Đi xem hoa nở mấy hôm liền

Đường hoa, má phấn tranh nhau ngó

Nhạc ngựa vang lừng khắp bốn bên

Thắp hương tôn nữ xin trời phật

“Phù hộ cho con được phỉ nguyền”.

Lòng Trạng lâng lâng màu phú quý

Quả cầu nho nhỏ bói lương duyên

Tay ai ấy nhỉ gieo cầu đấy?

Nghiêng cả mùa xuân Trạng ngước nhìn.

Trạng bắt sai rồi, lầu rủ sáo

Có người đêm ấy khóc giăng lên

Bóng ai thấp thoáng sau bờ trúc

Chẳng Tống Trân2 ư cũng Nguyễn Hiền3?

Khách du buồn mối buồn sông núi

Núi lở sông bồi cảnh biến thiên

Xem thêm:  101 bài thơ tình bất hủ “sống” mãi với thời gian bạn tâm đắc

Ngự viên ngày trước không còn nữa

Giờ chỉ còn tên xóm Ngự Viên

Khoa cử bỏ rồi, thôi hết Trạng!

Giời đem hoa cỏ trả vườn tiên

Tôn nữ ngồi đan từng chiếc áo

Dân thường qua lại lối đi quen.

Nhà cửa xúm nhau thành một xóm

Cay nồng hơi thuốc lẫn hơi men

Mụ vợ bắc nam người tứ xứ

Anh chồng tay trắng lẫn tay đen

Đổi thay tình nghĩa như cơm bữa

Khúc “Hậu đình hoa”4 hát tự nhiên.

Nhọc nhằn tiếng cú trong thanh vắng

Nhao nhác đàn dơi lúc đỏ đèn…

Hôm nay có một người du khách

Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên.

(Huế 9-1941)

 1. Lấy từ bài thơ của Lý Bạch:

  Lý Bạch nhất đẩu thi bách thiên

  Trường An thị thượng tửu gia miên

  Thiên tử hô lai bất thượng thuyền

  Tự xưng thần thị tửu trung tiên

  (Ta đây một đấu viết trăm bài

  Xóm chợ li bì quán rượu chơi

  Thuyền ngự chẳng sang vua gọi mặc

  Rằng ta uống rượu cũng tiên rồi) [↩]

 2. Trạng nguyên đời vua Lý Nam Đế, tục truyền đỗ Trạng năm lên 7 tuổi [↩]
 3. Trạng nguyên đời vua Trần Thái Tông, đỗ Trạng năm 13 tuổi [↩]
 4. Hậu đình hoa (“Hoa ở sân sau”) là một tập thơ chọn lọc rồi phổ thành âm điệu cho các cung nữ, phi tần hát của Trần Hậu chủ đời Hậu Trần, thời Nam Bắc triều (420-587). [↩]

Xem thêm:  Chiếc nón quai thao - Anh Thơ