Xin hãy chung tay – Thích Nữ Như Minh

0
Xin hãy chung tay – Thích Nữ Như Minh
mưa gió tơi bời,
Nước dâng ngập lối, cuốn trôi cửa nhà
Đập Thủy điện, xả nước ra
Lũ chồng lên lũ, thật là hiểm nguy
Xin hãy mở lòng Từ Bi
Chung tay góp sức, cứu nguy đồng bào
Năm nao, cũng như năm nào;
Đến mùa mưa lũ, xiết bao kinh hoàng
Chút tình đồng loại  sẻ san
Tịnh tài, tịnh vật, ủy an lúc này
Mong mọi người hãy tiếp tay;
Giúp dân vùng lũ, những ngày
Nhớ câu “Ngày đói Tháng đông,
Xin người bớt miệng, bớt lòng mà cho.
Miếng khi đói bằng gói khi no
Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng”!


Xem thêm:  Dâng - Đỗ Trọng Khơi