Xác thời gian – Nguyễn Duy

0
Xác thời gian  –  Nguyễn Duy

Một tờ lịch vèo bay

một đi không

khoảng vắng teo treo cái bóng một ngày

Một tờ lịch từ trần

mỏng một tí

dày một tị

Một tờ lịch tạ thế

chuông trời buông nhẹ không

xác xếp lớp xuôi giòng

Một tờ lịch băng hà

bao nhiêu ai tùy tiện hiện ra

bao nhiêu ai đột ngột biến mất

Một tờ lịch viên tịch

tuổi mỗi cao người mỗi thấp

vui mỗi thiếu buồn mỗi thừa

Một tờ lịch đổi ngôi

thương mỗi đời vừa vinh vừa nhục

dài một chút ngắn một chút

Một tờ lịch thế thôi

lõm bõm thêm một ngày ta sống

và trắng xóa thêm một ngày ta rụng…

, 1995

Xem thêm những câu nói hay về thời giandanh ngôn thời gian được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Top 10 Bài văn phân tích bài thơ "Tiếng gà trưa" của Xuân Quỳnh hay nhất