Vu vơ tháng 10 – Sa Sa

0
Vu vơ tháng 10 – Sa Sa
Xin chào nhau nhé
vàng rực mắt người
Hương thu dìu dịu ngọt lành
sợi nắng vương cành đung đưa
Tháng mười thương nhớ
Mượn câu đề thơ mấy vần
Thu đi qua mới nửa phần
Nửa thu còn lại tần ngần điều chi
Tháng mười thu rải lối đi
Lay phay mưa bụi chữ yêu
Ngôn từ hối hả liêu xiêu
Ẩn trong thi tứ những điều
Tháng mười nhớ nhớ quên quên
Người xa có hiểu
giấu ở trong lòng
Tháng mười vẫn đợi vẫn trông tháng mười…

Xem thêm:  Sài Gòn thương - Minh Long