Vu Lan nhớ mẹ – Nguyễn Khắc Thiện

0
Vu Lan nhớ mẹ – Nguyễn Khắc Thiện

Lễ Vu lan ngày rằm
Nhớ cội nguồn máu chảy về tim
như những cánh chim
Chồn chân mỏi cánh về tìm

Đời mẹ cha ước mơ cháy bỏng
Mong đời con đủ đầy
Gian lao dựng xây
có ngày hôm nay

Lễ Vu lan tỏ bày
Công sinh thành dạy bảo ghi lời
Công ơn trời
Các con ghi nhớ suốt đời không quên.


Xem thêm:  Mưa chiều tháng chín - Phạm Hồng Giang