Vô tình – Puskin

0
Vô tình – Puskin
anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau

Vô tình nói một câu
Thế là em
không nói
Nên đôi mình

Chẳng vì đâu
chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt
Anh buồn đau mải miết
không biết
Hay vô tình


Xem thêm:  Những điều cùng đến - Vũ Quần Phương