Vô tình – Puskin

0
Vô tình – Puskin
gặp em
Rồi thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau

Vô tình nói một câu
Thế là em
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình

Chẳng vì đâu
chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt
Anh buồn đau mải miết
không biết
Hay vô tình


Xem thêm:  Bài thơ Hương Vị Tình Yêu – Nhà thơ Dương Hoàng