Viết cho tháng mười hai – Thanh Nguyễn

0
Viết cho tháng mười hai – Thanh Nguyễn

ngang cửa sổ.
Lá thay màu cải nở rộ bên sông
Đò lững lờ trôi giữa vạt nước hồng
Đợi người năm xưa… tay chèo trễ nải

Ngày ấy một trời cúc cháy
vương đầy đáy mắt
Sóng cuộn trên sông hay sóng trong hồn
Nghe rạn vỡ bờ si… ôi chiều mộng!

Gom lá thu ngăn lồng lộng
Thổi tơi bời lay động cả mùa thương
Hai cứ hoài vương
Người xa khuất… nghe thổi ngược.


Xem thêm:  Bài thơ Nhớ tháng ba – Nhà thơ Bằng Lăng Tím