Viết cho nỗi khổ của tôi – Giáng Vân

0
Viết cho nỗi khổ của tôi  –  Giáng Vân

Bằng đôi chân bé nhỏ của mình em chạy trên thế gian tìm mang về

Nhưng mắt anh nhìn xa vắng

Mọi chìm dưới bước chân

Anh đi cô độc

Hãy dừng người ơiNếu anh không cần những niềm vui em đã cố công mang về

Em sẽ ru anh bằng bao nhiêu buồn khổ

Em sẽ lặn lội về tuổi thơ của mình

Hái cho anh những chùm me đất tím

Tìm cho anh một sợi rơm vàng

Buộc được những

Hãy dừng người ơi

Để cặp mắt anh dừng trên mặt em

Anh sẽ thấy nỗi sầu của anh trong mắt em phản chiếu

nặng biết bao nhiêu

Em chết mất nếu không người san sẻ

Hãy dừng người ơi

Bởi trên thế gian này

Không ai cần anh như em

Và cũng chẳng ai yêu anh hơn thế.

(Tạp chí 43/06-1990)


Xem thêm:  b35 - Phạm Thị Điệp Giang