Viết cho nàng tháng bảy – Hoàng Lan

0
Viết cho nàng tháng bảy – Hoàng Lan

Anh viết cho em cho
Lất phất mưa bay có nàng ngâu chợt đến
Cơn gió lộng nghiêng triền đê chống chếnh
Mười Hai bến rồi đâu bến thứ Mười Ba.

Anh viết cho em thuở son sắc
Mưa ngọt mát giọt phù sa đất mẹ
Trời tháng Bảy lắt lay như cào xé
Ô thước bắt cầu ngấp nghé chuyện Chức -Ngưu.

Tháng Bảy rồi em có bớt ưu tư
Hay đau đáu chần chừ duyên đôi lứa
kia phải đâu mình chọn lựa
Chốn vẫn chứa vạn .

Anh viết cho em trời tháng Bảy thương sầu
Giăng khắp lối mưa bạc đầu
Viết cho em cho mối tình làng lỡ
Tháng Bảy rồi bóng nước vỡ còn nhau…


Xem thêm:  Nắng tháng ba - Hồng Giang