Vì yêu – Huỳnh Lâm Phong

0
Vì yêu – Huỳnh Lâm Phong

Yêu em dù biết khổ đau
Yêu em dù bước hố sâu cả đời
Yêu em lòng không đổi dời
Yêu em lòng không hai lời dối gian
Yêu em vượt khổ
Yêu em nguyện mãi trót mang tên người
Yêu em cho em
Yêu em chấp nhận là đau


Xem thêm:  Bài thơ Hè như đông tàn – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân