Vầng trăng bạn bè – Nguyễn Hoa

0
Vầng trăng bạn bè – Nguyễn Hoa

(Thân yêu tặng Nguyễn Trọng Tạo)

Không thể nào không nhắc tên bạn được
chen ngồi chật sân thượng đêm nay
Đọc câu thơ bạn say say gió
Bài tình ca ai hát vọng qua đài?…
Không thể nào không nhắc tên bạn được
Giữa bao nhiêu đắng ngọt
Trăng như chiếc mũ nồi cao lên bất chợt
Chiếc mũ cũ bạn tôi trong thành phố đông người!

Xem thêm những câu nói hay về tình bạndanh ngôn tình bạn được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Tình bạn Facebook - Lê Hoàng