Vàng thu tháng chín – Thu Trang

0
Vàng thu tháng chín – Thu Trang

Vàng thu tháng chín đong đưa
Thoáng màu ai vừa mến trao
Ngỡ là tình thắm duyên nhau
thu khóc như vào lãng quên

Vàng thu lá úa mông mênh
Tình xa tình ngỡ lênh đênh chốn nào
Nghe mùa thương cũ cấu cào
thì thào nắng mưa

Vàng thu tháng chín hương đưa
Tình ai hờ hững trêu đùa thoáng qua
Trách gì nhau những
Có còn chăng…cũng đã xa úa vàng

Vâng ấy có lần
chạm những lỡ làng trong ta
Vàng thu tháng chín ngang qua
Níu màu hoa ấy vỡ oà bóng mây

Còn đây một sớm xuân gầy
Sắt se mùa úa dệt đầy
Còn đây một đoá rằm
Thắp lên dáng thu!


Xem thêm:  Tự tình với biển - Bảo Châu