Tùy duyên – Ngạo Thiên

0
Tùy duyên – Ngạo Thiên

Tuỳ duyên đời bất biến
Bất biến cũng tuỳ duyên
Đời đạo vui với thiền
Tịch tĩnh sống

Đối cảnh tâm không chuyển
Đời động tâm vẫn thiền
Phiền não dần tan biến
An lạc là hiển nhiên

Lấy nhẫn hành vi tiên
Đối cảnh tâm không phiền
Tuỳ duyên mà xoay chuyển
Vạn biến thả tuỳ duyên.


Xem thêm:  Cuối nẻo đường - Ngạo Thiên