Tương tư – Tản Đà

0
Tương tư – Tản Đà

Qui l, lm sao c nh nhau,
Nh nhau ng ng sut m thu.
Bn phng my nc, ngi i ng,
Hai ch tng t mt gnh su.


Xem thêm:  Trao duyên - Mai Thúy Hải