Tương tư – Tản Đà

0
Tương tư – Tản Đà

Quái lạ, làm sao cứ ,
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu.
Bốn phương mây nước, người đôi ngả,
Hai chữ “” một gánh sầu.


Xem thêm:  Đời đáng chán - Tản Đà