Từ thuở yêu em – Phan Thành Tài

0
Từ thuở yêu em – Phan Thành Tài

T thu cha quen em 
Trng ri y gi mng 
Chú Cui v ru võng 
Hng Nga ng quanh thm 
Hng Nga ng ngoài hiên 

T thu anh quen em 
Ôi ánh trng nhim mu 
Ghen tình ta trng khuyt 
Ghen tình ta trng khuyt 
Na trng su mt ai 

T thu anh theo em 
T thu anh hôn em 
Trng ghen và trng nh 
Ma v trng chng ghé 
Nng lên trng bun ru 
Trng trùm mây c êm 

T thu anh thng em 
T thu anh yêu êm 
Trng gin treo u núi 
Nghiêng mình soi dòng sui 
Nh thng trng i tìm 
Trng bun trng không theo 

T thu anh yêu em.. 
T thu anh yêu em…


Xem thêm:  Chiều - Xuân Diệu