Từ thuở yêu em – Phan Thành Tài

0
Từ thuở yêu em – Phan Thành Tài

Từ thuở chưa quen em 
rơi đầy gối mộng 
Chú Cuội về ru võng 
Hằng Nga ngủ quanh thềm 
Hằng Nga ngủ ngoài hiên 

Từ thuở anh quen em 
Ôi ánh trăng nhiệm mầu 
Ghen tình ta  
Ghen tình ta trăng khuyết 
Nửa trăng sầu mất ai 

Từ thuở anh theo em 
Từ thuở anh hôn em 
Trăng ghen và trăng nhớ 
Mưa về trăng chẳng ghé 
Nắng lên trăng buồn rầu 
Trăng trùm mây cả đêm 

Từ thuở anh thương em 
Từ thuở anh yêu êm 
Trăng giận treo đầu núi 
Nghiêng mình soi dòng suối 
trăng đi tìm 
Trăng buồn trăng không theo 

Từ thuở anh yêu em.. 
Từ thuở anh yêu em…


Xem thêm:  Ngày xanh vời vợi - Hồng Phong