Tự hỏi – Ngạo Thiên

0
Tự hỏi – Ngạo Thiên

Em là ai giữa dòng đời hối hả
Em là gì với dấu vết
Dù em đẹp nhan sắc cũng rụi tàn
Em cũng tan theo làn khói

Em sanh ra em nào mang
Khi lớn khôn em nông nổi với đời
Sống vội vàn cho em rơi
Em có tội với mẹ cha em đó

Em chạy theo giữa dòng đời méo mó
Nhưng lại đánh mất chính em
Có bao giờ em tự hỏi em xem
Em đang sống cho điều gì nên sống

Có bao giờ em ngừng đi
Nghĩ một lần về hình bóng mẹ cha
Biết già
Hay chỉ biết kêu ca về vật chất

Rồi một ngày huyệt sâu ba tấc đất
Mãi chôn vùi hình bóng của mẹ cha
Em làm gì hay thảm thiết khóc la
Hay tự trách đời ta sao .


Xem thêm:  Một thoáng Hồn Quê - Vương Tôn Hoàng