Tự hát – Xuân Quỳnh

0
Tự hát – Xuân Quỳnh

Chả dại gì em ước nó bằng vàng
, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Biết khao khát những điều anh
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được

Mùa thu nay sao bão giông nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
nào le lói giữa

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi


Xem thêm:  Chuyện cổ tích - Nguyễn Nhật Ánh