Trả vay – Ngạo Thiên

0
Trả vay – Ngạo Thiên

Bàn tay năm ngón ngắn dài
Đời người cũng vậy, chẳng ai giống mình
Nghiệp duyên nhân thế khởi sinh
Gieo nhân gặt quả, bóng hình theo ta
Mong chi ở chốn ta bà
Vui buồn sướng khổ, cũng là trả vay.

Chuông chùa văng vẳng, tiếng ngân vang
Thức tỉnh đời mê, bốn phương ngàn
Ta bà cõi tạm, đừng say đắm
Danh lợi sắc tài, có rồi tan.


Xem thêm:  Ngẫu hứng - Lê Hải Châu