Tội bất hiếu – Phượng Nguyễn

0
Tội bất hiếu – Phượng Nguyễn

Tội Trời đâu !!
già ráng giữ mà chăm
Nuôi con vất vã âm thầm
Giờ thì thành đạt đành tâm phụ lòng.

Có sanh đẻ biết công Cha Mẹ…
Đấng Sinh Thành lặng lẻ vì ta
Nay người tuổi tác đã già..
Mau lo phụng dưỡng đó là phận con…

Lúc còn sống không tròn
Khi chết rồi thuê kiệu mời Thầy
Khoe khoan ca hát mưa mây
Người đời chê trách chẳng hay chút nào!!

Vu Lan nhắc đời sau có báo
Sống ở đời giữ Đạo làm con …
Mừng vì Cha Mẹ vẫn còn,,,
Cho ta vuông tròn Nghĩa Ơn …


Xem thêm:  Tha thứ - Ngạo Thiên