Tóc – Đường Hải Yến

0
Tóc  –  Đường Hải Yến

Em cũng chỉ ở đó

Cơ thể chôn sức nặng của những

Tưởng mới mà đã cũ đến nhường kìa!

Mỗi ngày thấy tóc cứ vô tình mà dài

Tóc càng dài càng mỏng

Mắt môi bỗng một chiều lên cơn thèm khóc

Không thể tìm lại từng người từng quen

Chẳng thà em tự yêu lấy em

Rồi chỉ vô tình mà anh ở đó

Ai cũng đi đến bằng rất nhiều

Sao tóc em dài như

Em cắt ngắn tóc mình sau mỗi cuộc

Tưởng sẽ ngắn đi những đang cũ

Cái thời mình được đã qua

Sao còn hư hao đi bởi vẫn biết

Mỗi ngày lại thấy tóc như vô tình mà dài

Mỗi ngày lại thấy mình đang bám vào từng để được yêu…


Xem thêm:  Mong - Nguyễn Ngọc Đĩnh