Tố của Hoàng ơi – Vũ Hoàng Chương

0
Tố của Hoàng ơi  –  Vũ Hoàng Chương

Năm mười hai tháng, ai không biết!

Đã tháng nào không tháng sáu chưa?

Tháng có ba mươi ngày để giết

Ngày mười hai vẫn sống như xưa.

Lịch treo giữa ngực kêu thành tiếng

Chẳng tiếng nào nghe khác tiếng mưa

Rả rích từ hôm con én liệng

Vào lồng son… tủi áng mây đưa.

Thời gian từng giọt buông theo máu

Lại trở về, không gọi cũng thưa

Còn đó mười hai, còn tháng sáu

Ba mươi năm lẻ vẫn chưa vừa!

Còn khóc trong tim này bất tuyệt

Chừng như rối loạn cả đường tơ,

Trăng-nhà-ai vẫn là Trăng-khuyết

Đứng sững từ đêm ấy đến giờ!

Ngày mai ngày mốt anh nằm xuống

Ngọc đọng cơn sầu nửa kiếp Thơ

Đập nát ra cho trời đất uống

Thì em sẽ rụng xuống đêm mờ!

Phút giây Trăng-một-phương tròn lại

Rồi tự hoà tan Rượu-đắng-mơ

Cùng nhịp tim trôi vào tận cõi

Không-ngày-không-tháng-không-bơ-vơ.

Mười hai tháng sáu… cung Hồ Xế…

Một mối tình si một mối thù

Giây phút cũng tan thành biển lệ,

Trả cho cát bụi nhé Kiều-Thu!

12 tháng 6 Nhâm Tý, 1972


Xem thêm:  Nói cho hết một lần - Nguyễn Phong Việt