Tình yêu và sắt – Phạm Bá Chiểu

0
Tình yêu và sắt – Phạm Bá Chiểu

sắt cho đời bao

Sắt xây cầu nối hai phía đại dương

Sắt xây được nhà chọc trời cao vút

Những con tàu đưa ta đến muôn phương

Nhưng cũng sắt cho đời bao

Sắt làm nên những gươm giáo rợn người

Sắt chế tạo bom ngàn cân hủy diệt

Súng đạn còn gieo chết chóc bao nơi

Công và tội chẳng bao giờ từ sắt

Chỉ từ tay người dùng sắt mà thôi

ấy chỉ đem về hạnh phúc

Nếu khổ đau chỉ bởi tại

(TP. )

Mời các bạn tham khảo thêm những câu nói hay về tình yêu danh ngôn tình yêu được độc giả toàn quốc yêu thích!


Xem thêm:  Trở lại trái tim mình - Bằng Việt