Tình yêu như sấm sét – Phạm Bá Chiểu

0
Tình yêu như sấm sét – Phạm Bá Chiểu

Nếu như mưa dông ầm ã

Sét là em và sấm sẽ là anh

Sét vẽ trời những bức hình đẹp lạ

Sấm gầm trời tình khúc đỉnh âm thanh

Nếu ai đó sợ mưa dông sấm sét

Sợ rạch trời những bức họa cao siêu

Sợ ầm ã bản tình ca dũng mãnh

ơi sao thể xứng tình yêu?

(TP. )

Mời các bạn tham khảo thêm những câu nói hay về tình yêu danh ngôn tình yêu được độc giả toàn quốc yêu thích!


Xem thêm:  Chào tháng một - Khen Trần