Tình xa – Lê Hồ Thu

0
Tình xa – Lê Hồ Thu

Khói quyện mùi quê

Nhẹ ướp hương thề

Mùa thương về dệt nắng

Trải sông đầy sóng lặng đò trôi.

Ngọn gió suôn rồi

Rót mật

Buồng tim ấm nhịp thở

Giấu trút nợ miền xa.

Nhuộm tím hoa cà

Ghép bản tình ca

Nghiêng chiều muộn bóng ngà

trao cập bến chờ.

ầu ơ

Con nước lững lờ

Lá thu rải đường tơ chậm bước

Nửa kiếp nghèo xuôi ngược còn nhau.
()


Xem thêm:  Khúc Hát Sông Quê – Bài Thơ Dạt Dào Tình Nghĩa Quê Hương