Tính vận tốc – quãng đường – thời gian

0
Tính vận tốc – quãng đường – thời gian

Bạn ơi vận tốc tính sao?

Quãng đường mình lấy chia vào .

Quãng đường để tính, cần làm

Ta mang vận tốc, thời gian nhân vào.

Còn thời gian tính thế nào?

Quãng đường, vận tốc chia vào cho nhau.


Xem thêm:  Những bài thơ tình yêu Biển và Trăng hay nhất