Tình và đạo – Ngạo Thiên

0
Tình và đạo – Ngạo Thiên

nào, uống không say
Tình nào tình chẳng, đôi lần
Chữ duyên chữ nợ ghép vần
xin chớ, vội lần đánh rơi
Đừng nên gian dối đổi dời
xin hãy thuỷ chung.

Tình đời nghĩa đạo sáng lung linh
Thoát bến lầm mê không luỵ tình
Thương ghét khen chê đời mộng mị
Chỉ là chốn nhục vinh.

thương yêu trọn đạo tình
Ngoài đời trong đạo hướng tâm linh
Răng dạy luôn sống tốt
Chan hoà an lạc tiếng kệ kinh.


Xem thêm:  Biển và em - Bảo Châu