Tình và đạo – Ngạo Thiên

0
Tình và đạo – Ngạo Thiên

Ru no, ru ung khng say
Tnh no tnh chng, ng cay i ln
Ch duyn ch n ghp vn
Ngi i xin ch, vi ln nh ri
ng nn gian di i di
Yu thng xin hy trn i thu chung.

Tnh i ngha o sng lung linh
Thot bn lm m khng lu tnh
Thng ght khen ch i mng m
Ch l h o chn nhc vinh.

Hy sng thng yu trn o tnh
Ngoi i trong o hng tm linh
Rng dy bn thn lun sng tt
Chan ho an lc ting k kinh.


Xem thêm:  Bùa yêu - Lê Hải Châu