Tình là gì? – Ngạo Thiên

0
Tình là gì? – Ngạo Thiên

Hỏi thế gian tình là gì?
Để người trần thế, tay ghì tay mang
Tình là ngang trái trái ngang
Là duyên là nợ, đôi đàng trả vay
luôn đổi luôn thay
Như cây thay lá, như ngày thay đêm
Tình như giọt nắng bên thềm
Đem làn , êm đềm sương đông
Tình yêu như nước xuôi dòng
Cuốn đi tất cả, vào lòng đại dương
Tình là
Khi cười khi khóc, trần ai
Tình là nay trả mai vay
Ai chưa hết nợ,
Ở đời ai muốn
Đừng nên vướng bận, tình khơi nơi mình
cũng bởi chữ tình
Còn thì trân quý, mất mình xả buông.


Xem thêm:  Điệp khúc tháng tư - Nguyễn Đình Huân