Tiếng thu – Trần Thị Mơ

0
Tiếng thu – Trần Thị Mơ

Mây buông lửng- chiều tà mọi nẻo

Hòang hôn còn vương những sợi vàng

Sương choàng lên cây làn áo mỏng

Đã nghe tiếng thu gọi xốn xang!

Đã thấy đâu đây hương hoa sữa

như tiếng gọi

Lại nghe trong gió lời ai hát

Da diết tình thu… khúc ca chiều!

Đã thấy nơi

rụng bên đường

vàng hơn trong chiều muộn

Chim trời phía đầu non

Nghe trong tiếng thu… ai nhè nhẹ

Đong riêng… với gió sương!!!

Mai Mơ

(Mơ Thi Trần)


Xem thêm:  Bài thơ Chiều thu Hà Nội – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân