Tiếng hát trong rừng – Hữu Thỉnh

0
Tiếng hát trong rừng – Hữu Thỉnh

Nhạc làm trong rừng em hát giữa Trường Sơn

Người sốt rét hát cho người sốt rét

Đường ngổn ngang đường đất còn cháy khét

Cây mát cho người người mát cho nhau

Nhạc ở trong đàn đàn có gì đâu

Rừng bỗng chao nghiêng trước sợi dây mỏng mảnh

Người bỗng bồn chồn tốt tươi náo động

Tay vẫy tay mình mà tưởng ai

Em hát về rừng em hát về cây

Em hát về người đang nghe em hát

Anh bỗng quên vừa qua cơn sốt

Rừng bỗng quên vừa trận bom đau

Anh vịn vào tiếng hát vượt gian lao

Những năm Trường Sơn trong trẻo quá

Tiếng hát đi rồi căn hồm còn đó

Thành chiếc hộp đàn giữa lòng đất âm sâu.

Trường Sơn 1974


Xem thêm:  Trường ca chân đất - Thanh Thảo