Tiễn chân anh khoá xuống tàu – Trần Tuấn Khải

0
Tiễn chân anh khoá xuống tàu – Trần Tuấn Khải

Anh khóa ơi! Em tiễn chân anh xuống tận bến tàu,
Đôi tay em đỡ cái khăn trầu, em lấy đưa anh
Tay cầm trầu chạy quanh,
Anh xơi một miếng cho bõ chút .
Anh khóa ơi! Cái bước công danh ngoắt ngoéo đủ trăm đường.
Anh đi một bước tấm gan vàng em xẻ làm hai
Kìa người ta bè bạn vui cười,
Đôi ta thương nhớ chỉ mà đứng
Anh khóa ơi! Còi tu tu tàu sắp kéo cầu
Đường trần em sắp sửa gánh sầu từ đâỵ
Trông anh, em chẳng nỡ rời tay,
Nói riêng em dặn câu này anh chớ có quên:
Anh khóa ơi! Người ta lắm bạc nhiều tiền,
ta phận kém duyên hèn mới phải .
anh nay Bắc lại mai Đông,
Lấy ai trò chuyện cho khuây lòng lúc sớm khuya!
Anh khóa ơi! Chữ vai gánh nặng nề,
Giang hồ anh sớm liệu kẻo nữa em mong,
sao cho phỉ chí tang bồng?
Ở nhà em cũng dốc một lòng giữ phận thuyên quyên.
Anh khóa ơi! Cái máy phân ly sình sịch sắp chia duyên,
Thôi anh ngồi lại, để em bước lên trên mạn bờ,
Gió hiu hiu ngọn nước chảy lờ đờ,
Dưới sông con tàu chạy, trên bờ em với trông.
Anh khóa ơi! Anh ra đi mây nước muôn trùng,
Em trở về vò võ phòng không một mình.
Với trông theo tàu ngoắt khúc sông quanh,
Sông bao nhiêu nước, giọt lệ tình em bấy nhiêụ

Xem thêm:  Bài thơ Nhớ ánh trăng quê – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

1914