Tí xíu – Ngô Văn Phú

0
Tí xíu – Ngô Văn Phú

Gọi là Tí xíu 
Mà chẳng bé đâu 
Vớt bèo trong ao 
Đem về cho lợn 
Tí biết nấu nướng 
Hai bữa cơm canh 

Ngắt lá dứa xanh 
Tí làm chong chóng 
Nhà cửa sạch bóng 
Sách vở gọn gàng 

Chăn bò, dỗ em 
Việc gì cũng giỏi… 
Tí xíu, Tí xíu 
Mà chẳng bé đâu!


Xem thêm:  Hoan hô chiến sĩ Điện Biên - Tố Hữu