Thu ẩm – Nguyễn Khuyến

0
Thu ẩm – Nguyễn Khuyến

Năm gian nhà cỏ thấp le te,
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng loe.
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
tiếng rằng hay, hay chả mấy.
Độ năm ba chén đã say nhè.


Xem thêm:  Bếp lửa - Bằng Việt