Thôi kệ – Ngạo Thiên

0
Thôi kệ – Ngạo Thiên

Thôi kệ, buồn chi miệng lưỡi đời.
Đục trong một thoáng tựa sương rơi.
thêm buồn, đời thêm khổ.
Đúng sai có lẽ trời.

Thôi kệ, mọi thứ rồi cũng đi.
Hết duyên hết nợ giữ ích gì.
Tuỳ duyên bất biến, ứng vạn biến.
có hợp tất có ly.

Thôi kệ, tất cả rồi sẽ qua.
chớp mắt ai cũng già.
Còn gì , khi nhắm mắt.
Vướng bận chỉ khổ ta.

Thôi kệ, buồn chi chuyện .
Sang hèn phú quý sợi dây leo.
Tâm tư , đời nặng gánh.
Vinh nhục thoi đưa tựa bọt bèo.

Thôi kệ, có nhiêu năm.
Gạt đi sầu hận oán hờn căm.
Ân đền oán trả, bao giờ hết.
Gánh nặng đời người bởi tại tâm.

Thôi kệ, chuyện gì rồi cũng xong.
Đau thương oán hận chỉ bận lòng.
Mọi thứ trôi đi theo dòng chảy.
Cho lòng tựa hư không.


Xem thêm:  Chiều trôi - Lê Hoàng