Thời gian – Văn Cao

0
Thời gian  –  Văn Cao

qua kẽ tay

Làm khô những

trong tôi

Rơi

như tiếng sỏi

Trong lòng giếng cạn

Riêng những câu thơ

còn xanh

Riêng những bài hát

còn xanh

em

như hai giếng nước

Xuân Đinh Mão, 2-1987

Xem thêm những câu nói hay về thời giandanh ngôn thời gian được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Bài thơ Nghĩ Về Đảng hay và đặc sắc nhất của nhà thơ chế Lan Viên