Thời gian ơi

0
Thời gian ơi

! xin đừng trôi vội quá
Để cho ta thông thả kịp bước theo
Vì đường đời còn khúc khủy ngoặc nghèo
Có đôi khi ta leo trèo té ngã.

ơi! Hãy từ từ thông thả
Đừng vội vàng xô ngã bước chân ta
Hãy dìu nhau qua nắng gió
Chớ mình ta mà tội lắm.

Thời gian ơi! Mi có từng nhìn ngẫm
Biết bao người lệ đẫm mắt mi cay
Bởi do ai cướp mất này
Có phải mi đọa đày hoài nhân thế.

Thời gian ơi! Ta biết mi không thể
Tự chủ mình đành để mặc đời thôi
Nhưng đã có biết bao người
Luôn hối tiếc bởi thời gian quá vội.
18/6/2017


Xem thêm:  Đôi mắt thù hận - Duyên Anh