Thơ tình tháng mười hai – Nguyễn Nhơn

0
Thơ tình tháng mười hai – Nguyễn Nhơn
Sắp hết năm rồi đó
chưa cười đã tối
Việc còn nhiều, mọi người thúc hối
Muốn xong thì tối phải làm thêm
hai rồi đó nhé em
Cố gắng lên mới xong hết việc
rồi sao mưa da diết
Lúc chiều về, khi lại nửa đêm
Tháng mười hai rồi đó nhé em
Lúa đồng trên đang mùa gặt hái
Em có nghe rộn ràng tiếng máy
Lúa chuyển về đầy ấp khoảng sân
Tháng mười hai Đông cũng sắp tàn
Quà bán ngay
Cây thông xanh, đèn vàng, tím, đỏ…
Ta mua về trang trí nhé em.

Xem thêm:  Tình tháng Ba - Mai Thuý Hải