Thơ guyên tử khối nguyên tố

0
Thơ guyên tử khối nguyên tố

Hidro là 1
12 cột Các bon
Nito 14 tròn
Oxi 16
Natri hay láu táu
Nhảy tót lên 23
Khiến Magie gần nhà
nhận 24
27 Nhôm la lớn
Lưu huỳnh giành 32
Khác người thật là tài
Clo ba nhăm rưỡi(35,5)
Kali thích 39
Canxi tiếp 40
Năm nhăm Mangan cười
Sắt đây rùi:56
64 đồng nổi cáu
Bởi kém kẽm (Zn) 65
80 Brom nằm
Xa Bạc (Ag) 108
Bari ngán
(137) Một ba bẩy ích chi
kém người ta còn gì!
Thủy ngân (Hg) hai linh mốt(201)
Còn tôi, đi sau rốt………


Xem thêm:  Như anh cùng lẽ ấy - Phạm Bá Chiểu