Thị phi cuộc đời – Ngạo Thiên

0
Thị phi cuộc đời – Ngạo Thiên

Bận tâm chi những miệng đời
Thay đen đổi trắng, nói lời dèm pha
nở hoa
Ghét nhau lời nói, chua ngoa tặng người

Chuyện đời dở khóc dở cười
Hỏi ai thoát được, miệng người thế gian
Nương theo giáo pháp đạo vàng
Buông đi phiền não, buộc ràng nơi tâm

Ta đi tìm lại
Giữa đời huyễn mộng, sắc không
Hãy làm
Sống đời , bên dòng .


Xem thêm:  Nhà thơ Hồ Chí Minh và Tập thơ tiếng Việt nổi tiếng Phần 4