Tháng tư về – Minh Anh

0
Tháng tư về – Minh Anh

về còn bao điều muốn nói
Đón hè sang đành gói ghém chào xuân
Hoa gạo rơi lòng dạ cứ
Nhìn phượng nở mãi tần ngần .

Tháng tư về dấu mực đầy trang vở
Đường đến trường điệp vàng nở còn ghi
Lưu bút ngày xanh chưa kịp viết gì
Bao tuổi xuân thì .

Tháng tư về xưa chung bước
Đã xa rồi mơ đếm ngược
Mối tình xưa trong tim vẫn ngập tràn
Gửi về muôn vàn thương nhớ.


Xem thêm:  Bài thơ Bếp lửa (Bằng Việt) – “Một bếp lửa ấp iu nồng đượm”