Tháng tư thương nhớ – Trúc Thanh

0
Tháng tư thương nhớ – Trúc Thanh

Nghiêng mành lá trúc chao rơi
qua đầu ngõ không lời hỏi han
Tình ca gửi độ đông tàn
Cung trầm ai để rớt ngang nhịp đời

Xuân đầy xuân cũng vừa vơi
Phượng hồng thắp lửa rực trời
Có gì trong mắt dường như
Giọt sương cái buổi giã từ chưa khô

Gió ơi giữa chốn xô bồ
Có không một chút
Bài thơ đêm vẫn đêm trường
Gọi anh như đã bình thường gọi anh

Mé sông hoa gạo đỏ cành
Con ve lột xác hát ca
Ôm lòng tình xa
Yêu anh chỉ biết lên thơ.


Xem thêm:  Biển chiều thu - Bảo Châu