Tháng tư – Thanh Hùng

0
Tháng tư – Thanh Hùng

Đã vào giữa
Với cái nồng oi ả
Trời nắng hanh hao quá
Nghe khô rát cả người

Phượng hồng vẫn xanh tươi
Sắp tới ngày bung nụ
Từng búp non khẽ nhú
Cho ta thấy

Khi nào rộn
Là bước vào
Khi chú ve rộn rã
Ngày thi đã bắt đầu

Rồi từng đợt mưa mau
Xua bớt đi cái nóng
Cũng sẽ là ngày mộng
với

Giờ còn những
Dưới mái trường thân mến
Với những ngày hò hẹn
Bao câu nói giã từ

giữa tháng tư
Sắp đến kỳ thi cuối
Còn lại gì chưa nói
Lần này nữa rồi thôi.

Tp. HCM 2018
P T H


Xem thêm:  Tập thơ: Cuối rễ đầu cành (1994) – Bế Kiến Quốc