Tháng tám ơi – Chử Văn Hòa

0
Tháng tám ơi – Chử Văn Hòa

Ngày trời thu dịu mát
Hương hoa thơm ngào ngạt khắp nơi
Mây bay lãng đãng trên trời
Gió thổi nhẹ nhàng

trải nắng vàng rực rỡ
về ngàn hoa
Cúc vàng yểu điệu thướt tha
Trong ngày thu mới sao mà dễ thương

Hoa sữa vẫn khiêm nhường là vậy
Giữa thu rồi chẳng thấy hoa đâu
Làm cho thu nhớ buồn sầu
Kéo mây đến để gọi ngâu

Anh nhớ lại thuở trước
Ngày dạo bước cùng nhau
Ước có phép màu
Duyên trời se để cho cau quện trầu.


Xem thêm:  Tơ lòng tháng năm - Phú Sĩ