Tháng tám mùa yêu – Quang Chung

0
Tháng tám mùa yêu – Quang Chung

Tháng 8 rồi mình hò hẹn nha anh.
Khi sương mai đậu trên cành thắm lại.
rồi đôi lứa hái trao nhau.
Thu muôn màu, lời trao nhau ngọt lịm.

Thámg 8 rồi sao anh mãi .
Để trong nỗi nhớ.
Mùa yêu rồi, anh lại sao.
Những sao nghe quá ngọt ngao.

Em đã gửi, luyến trao về nơi ấy.
Giữa trời mây, thu đong đầy nỗi nhớ.
Ghét anh ghê… Sao mãi chẳng .
Lái yêu cùng hẹn thề bến đậu.

Tháng 8 rồi anh vẫn ở nơi đâu.
trên đầu đã từ lâu sáng tỏ.
đầu ta gắn bó trao Nhau.
Sắc hương cau em tô mầu chung thủy.

Nơi giàn trầu đắp luỹ đã xanh xao.
Nay mùa yêu đã đi vào hò hẹn.
Sao không về vun vén chút tình si.
Để người thi sĩ xuân thì.

Tháng 8 rồi Mời hẹn những nàng thi.
Chớ uổng phi nét xuân thì son sắc.
Thấy mủi lòng khi em nhắc MÙA YÊU.
Về đi anh khi em nhắc thật nhiều.


Xem thêm:  Tháng tư thương nhớ - Trúc Thanh