Tháng tám của em – Phượng Kim

0
Tháng tám của em – Phượng Kim

Ôi nghe trong lòng
Bởi chữ tình dang dở mãi chia phôi
đây nhưng người đã xa rồi
Mộng với ước tim côi sầu lẽ bóng

Chiều thu ấy ta trao nhau ước vọng
Nguyện chung đường in bóng thiệp hồng ghi
Chiều thu nay anh hỡi chẳng còn gì
Duyên đã lệch biết khi nào chung bước

Tình đã lỡ nay trái ngược
gì khi vỡ tan
Thu hỡi thu mới đến đã vội tàn
Giây phút ấy nặng mang tình tháng tám.


Xem thêm:  Nhốt thời gian - Bùi Kim Anh