Tháng năm – Toàn Tâm Hòa

0
Tháng năm – Toàn Tâm Hòa

đến tự bao giờ
Ta ngồi nhẩm tính bất ngờ
Ngày qua, tháng lại, mùa sang
Vòng quanh trong cuộc tuần hoàn… bỗng quên!

Cũng may còn nhớ cái tên
Mỗi ngày ta khắc bên miền câu thơ
Đời đâu dừng lại
Nên ta cuốn giữa vô bờ phù hư

Sáng nay ngồi giữa trầm tư
Muốn mình tận hưởng từ từ
Dẹp qua cơm áo gạo tiền
Nhìn đời bằng những nhẹ nhàng!

Thôi đừng đổ lỗi thời gian
Đón chào vừa sang !
Trên môi nở một
Tháng Năm… ừ nhỉ… vẫn vui!

Ngày 05. 05. 2018


Xem thêm:  Điều ước nhỏ nhoi - Dương Tuấn